Personel / Yazı İşleri Birimi
 1. Personel Göreve Başlama İşlemleri

 2. Personel Görevden Ayrılma işlemi

 3. Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri

 4. Yıllık İzin İşlemleri

 5. Vekaletli İzin İşlemleri

 6. Mazeret İzin İşlemleri

 7. Hastalık İzin İşlemleri

 8. Ücretsiz İzin İşlemleri

 9. Sürekli İşçi Puantajı işlemi

 10. Talep ve Şikayetler

 11. Tebliğ Yazıları ve Duyuru işlemleri

 12. Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemleri

  Tahakkuk Birimi
 13. 14 Günlük Maaş Farkı İşlemi

 14. Bütçe Hazırlama İşlemleri

 15. Ekders Ödemeleri İşlemleri

 16. Ders Programının Ek Ders Programına Girilmesi

 17. Giyecek Yardımı İşlemleri

 18. Kişi borcu İşlemleri

 19. Personel Maaş İşlemleri

 20. Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Hazırlama/Ödeme işlemleri

 21. Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Hazırlama/Ödeme İşlemleri

 22. Satın Alma İşlemleri

  Taşınır Kayıt Birimi
 23.  Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir İşlemleri

 24. Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı

 25. Tüketim Çıkış İşlemleri

 26. Mal Teslim Alma İşlemler

 27. Zimmet Verme İşlemleri

 28. Zimmetten Düşme İşlemleri

 29. Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Giriş/Çıkış Raporu Bildirimi (Dönem Raporu)

 30. Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İşlemleri

 31. Satın Almada Taşınır Girişi İşlemi

  Öğrenci İşleri Birimi
 32. Öğrenci Belgesi ve Transkript Belgesi Talebi İşlemleri

 33. Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım İşlemleri

 34. Ders Açma ve Açılacak Dersleri Yürütecek Öğretim Üyelerinin Belirlenmesi İşlemleri

 35. Özel Şartlı Öğrenci Kabulü

 36. Yabancı Uyruklu veya Bir alt Eğitimini Yurt Dışında Tamamlayan Öğrenci Kabulü İşlemleri

 37. Yatay Geçiş ve Programlar Arası Geçiş İşlemleri

 38. Lisansüstü Eğitim Programlarda Kayıt Yenileme İşlemleri

 39. Danışman Atanması İşlemleri

 40. Danışman Değişikliği İşlemleri

 41. Ders Saydırma ve İntibak İşlemleri

  Programlar ve Sınavlar

 42. Ara Sınav (Vize ) 

 43. Yılsonu (Final) 

 44. Notlara İtiraz İşlemleri

 45. Öğretim Üyesinin Sınav Sonucunu Düzeltmesi İşlemi

 46. Kayıt Dondurma İşlemleri

 47. İlişik Kesme Kayıt Silme İşlemleri

 48. Seminer Sunumu

  Lisansüstü Programları ile İlgili Uygulama Esasları

  Doktora Programı

 49.  Doktora Yeterlik Süreci

 50.  Doktora Tez Önerisi

 51.  Doktora Tez Savunma Sınavı 

 52. Doktora Diploma Süreci 

   

  Tezli Yüksek Lisans Programı

 53. Tezli Yüksek Lisans Tez Konusunun Belirlenmesi  

 54. Tezli Yüksek Lisans Diploma Süreci

 55. Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

   

  Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 56. Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi 

 57. Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

 

 -İş Akış Süreçleri EBYS Kodları-

30 Mart 2021, Salı 1644 kez görüntülendi