Tez Danışmanı: Prof. Dr. Esma KOZAN

Sınav Türü:  Doktora Tez Savunma
Tez Yazarı: Mahmut Sinan EREZ
Anabilim/Bilim Dalı: Veterinerlik Parazitolojisi
Tezin Konusu: Türkiye’de Küçük Ruminantlarda Mide Bağırsak Nematodu Türlerinin Popülasyon Genetiği Ve Antelmentik Direnç Durumunun Tespiti
Programı: Doktora
Tarih: 10.01.2023           Saat: 10.00
Yer: Veteriner Fakültesi Toplantı Salonu

.....................................................................................

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hacı Ahmet ÇELİK

Sınav Türü:  Doktora Yeterlik
Öğrenci    : Tunahan ÇOMAK
Anabilim/Bilim Dalı: Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Programı: Doktora
Tarih: 10.01.2023           Saat: 12.00
Yer: A.K.Ü Hayvan Hastanesi Toplantı Salonu

.....................................................................................

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail TÜRKMENOĞLU

Sınav Türü:  Yüksek Lisans Tez Savunma
Tez Yazarı: Muammer MALAK
Anabilim/Bilim Dalı: Veterinerlik Anatomisi
Tezin Konusu: Kedilerin Farklı Pozisyonlarında Ergonomik Ölçümler
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 12.01.2023           Saat: 10.00
Yer: Veteriner Fakültesi Akademik Toplantı Salonu

.....................................................................................

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Vural ÖZDEMİR

Sınav Türü:  Yüksek Lisans Tez Savunma
Tez Yazarı: Gül KIRAY
Anabilim/Bilim Dalı: Veterinerlik Anatomisi
Tezin Konusu: Uzaktan Eğitim Sürecindeki Anatomi Eğitimi Hakkında Öğrenci Geri Bildirimi
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 19.01.2023           Saat: 11.00
Yer: Veteriner Fakültesi Akademik Toplantı Salonu

.....................................................................................

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim Sadi ÇETİNGÜL

Sınav Türü : Doktora Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı Soyadı : Syed Rızwan Alil SHAH
Anabilim Dalı : Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Program Türü : Doktora
Tez Konusu : Ratların Beslenmesinde Farklı Düzeylerde Rasyona İlave Edilen Asker Karasinek Larvalarının Etkisi
Sınav Tarihi : 02.02.2023         Sınav Saati : 11.00
Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Toplantı Salonu

.....................................................................................

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abuzer ACAR

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı Soyadı : Derya KAMÇICI
Anabilim Dalı : Veterinerlik İç Hastalıkları
Program Türü : Yüksek Lisans
Tez Konusu: Parvoviral Enteritisli Köpeklerde Parvulyte Jelin® Etkinliğinin Araştırılması
Sınav Tarihi : 02.02.2023         Sınav Saati : 10.00
Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Toplantı Salonu

.....................................................................................

 Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatih Mehmet BİRDANE

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı Soyadı : Hüseyin ALTINOK
Anabilim Dalı : Veterinerlik İç Hastalıkları
Program Türü : Yüksek Lisans
Tez Konusu: Koyunlarda Deri Problemlerinde Odun Sirkesinin Etkinliğinin Araştırılması
Sınav Tarihi : 02.02.2023         Sınav Saati : 11.30
Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Toplantı Salonu

.....................................................................................

 Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet Fatih BOZKURT

Sınav Türü : Doktora Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı Soyadı : Fatma CANSIZ
Anabilim Dalı : Veterinerlik Patolojisi
Program Türü : Doktora
Tez Konusu: Farklı Histopatolojik Derecelerdeki Kedi Meme Tümörlerinde Oksidatif Stres ve Antioksidan Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Sınav Tarihi : 09.02.2023         Sınav Saati : 11.00
Sınav Yeri:  A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Toplantı Salonu

.....................................................................................

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zehra BOZKURT

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı Soyadı : Mert YAKALI
Anabilim Dalı : Veterinerlik Zootekni
Program Türü : Yüksek Lisans
Tez Konusu: Etlik Piliçlerde Genotip ve Kümes Kapasitesinin Besi Performansı ve Hayvan Refahı Üzerine Etkileri
Sınav Tarihi : 09.02.2023         Sınav Saati : 13.00
Sınav Yeri:  A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

.....................................................................................

 Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zehra BOZKURT

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı Soyadı : Furkan ÖZEL
Anabilim Dalı : Veterinerlik Zootekni
Program Türü : Yüksek Lisans
Tez Konusu: Mevsimin Broiler Piliçlerin Sağlığı ve Refahı Üzerin Etkisi
Sınav Tarihi : 09.02.2023         Sınav Saati : 14.30
Sınav Yeri:  A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa TEKERLİ

Sınav Türü : Doktora Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı Soyadı : Samet ÇİNKAYA
Anabilim Dalı : Veterinerlik Zootekni
Program Türü : Doktora
Tez Konusu : Afyonkarahisar'da yetiştirilen Anadolu Mandalarında beden ve ultrasonik karkas ölçülerinde varyans bileşenlerinin tahmini ve bu özellikler ile PLAG1, NCAPG, LCORL ve HMGA2 genlerindeki bazı SNP'ler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
Sınav Tarihi : 06.03.2023         Sınav Saati : 14.00
Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

....................................................................................

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Özcan ÖZGEL

Sınav Türü : Doktora Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı Soyadı : Ahmet YAPRAK
Anabilim Dalı : Veterinerlik Anatomisi
Program Türü : Doktora (Ortak)
Tez Konusu : Kıl, Kilis, Honamlı ve Saanen Keçilerde Cranium'un Geometrik Morfometrik Yöntemlerle Analizi

Sınav Tarihi : 09.03.2023         Sınav Saati : 11.00
Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Dekanlık Seminer Salonu

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim Sadi ÇETİNGÜL

Sınav Türü : Doktora Yeterlik Sınavı
Öğrenci Adı Soyadı : İbrahim Hakkı ÖZSANDIK
Anabilim Dalı : Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Program Türü : Doktora
Sınav Tarihi : 28.04.2023         Sınav Saati : 14.00
Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Toplantı Salonu

....................................................................................

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bülent ELİTOK

Sınav Türü : Doktora Yeterlik Sınavı
Öğrenci Adı Soyadı : Anıl Çağdaş ÇIRAK
Anabilim Dalı : Veterinerlik İç Hastalıkları Program Türü : Doktora
Sınav Tarihi : 28.04.2023         Sınav Saati : 10.00
Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof.Dr.Zeki GÜRLER

Sınav Türü : Doktora Yeterlik Sınavı
Öğrenci Adı Soyadı : Syeda Tasmia ASMA
Anabilim Dalı : Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi  Program Türü : Doktora
Sınav Tarihi : 04.05.2023         Sınav Saati : 09.30           Sınav Şekli : Çevrimiçi/Yüzyüze

Sınav Yeri: A.K.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu

....................................................................................

Tez Danışmanı: Prof.Dr.Zülfükar Kadir SARITAŞ

Sınav Türü : Doktora Yeterlik Sınavı
Öğrenci Adı Soyadı : Murat KANAT-Musa YILMAZ
Anabilim Dalı : Veterinerlik Cerrahisi   Program Türü : Doktora
Sınav Tarihi : 17.05.2023         Sınav Saati : 10.00           Sınav Şekli : Yüzyüze

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Toplantı Salonu

....................................................................................

Tez Danışmanı: Prof.Dr.İbrahim DEMİRKAN

Sınav Türü : Doktora Yeterlik Sınavı
Öğrenci Adı Soyadı : Mustafa BİLÇEN
Anabilim Dalı : Veterinerlik Cerrahisi   Program Türü : Doktora
Sınav Tarihi : 17.05.2023         Sınav Saati : 10.00           Sınav Şekli : Yüzyüze

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Toplantı Salonu

....................................................................................

Tez Danışmanı: Doç.Dr.Mustafa Volkan YAPRAKÇI

Sınav Türü : Doktora Yeterlik Sınavı
Öğrenci Adı Soyadı : İpek OKCUOĞLU
Anabilim Dalı : Veterinerlik Cerrahisi   Program Türü : Doktora
Sınav Tarihi : 17.05.2023         Sınav Saati : 10.00           Sınav Şekli : Yüzyüze

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Toplantı Salonu

....................................................................................

Tez Danışmanı : Prof.Dr.Abuzer CAR

Sınav Türü : Doktora Yeterlik Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Serkan BOZACI-Fikret Kürşat AYDEMİR
Anabilim Dalı : Veterinerlik İç Hastalıkları    Program Türü: Doktora
Sınav Tarihi : 29.05.2023                                    Sınav Saati : 10.30
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Toplantı Salonu

Tez Danışmanı : Prof.Dr.İbrahim KILIÇ

Sınav Türü : Doktora Yeterlik Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Abdülkadir UYANIK
Anabilim Dalı : Veterinerlik Zootekni                                   Program Türü: Doktora
Sınav Tarihi : 02.06.2023                                                    Sınav Saati : 10.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

....................................................................................

Tez Danışmanı : Prof.Dr.İbrahim KILIÇ

Sınav Türü : Doktora Yeterlik Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Şerife ÖZDİNÇ
Anabilim Dalı : Veterinerlik Zootekni                                   Program Türü: Doktora
Sınav Tarihi : 02.06.2023                                                     Sınav Saati : 14.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

....................................................................................

Tez Danışmanı : Prof.Dr.Aysun ÇEVİK DEMİRKAN

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Uğur SEVİNÇ
Anabilim Dalı : Veterinerlik Anatomisi                                 Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 02.06.2023                                                    Sınav Saati : 11.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Akademik Toplantı Salonu

....................................................................................

Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi Günnur PEŞMEN

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Merve TARHAN
Anabilim Dalı : Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları       Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 06.06.2023                                                       Sınav Saati : 14.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Toplantı Salonu

....................................................................................

           

Tez Danışmanı : Prof.Dr.Gülcan AVCI

Sınav Türü : Doktora Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Sümeyra ALBAYRAK
Anabilim Dalı : Veterinerlik Biyokimyası                            Program Türü: Doktora
Sınav Tarihi : 08.06.2023                                                  Sınav Saati : 10.30
Sınav Şekli : Çevrimiçi/Yüz yüze                                                                

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi

....................................................................................

           

Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi Özlem ÖZDEN AKKAYA

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Adil Talha YÜKSEL
Anabilim Dalı : Histoloji ve Embriyoloji                               Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 12.06.2023                                                    Sınav Saati : 11.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Toplantı Salonu

....................................................................................

Tez Danışmanı : Doç.Dr.Deniz YENİ

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Büşra YALOVA SOYLU
Anabilim Dalı : Dölerme ve Suni Tohumlama     Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 09.06.2023                                 Sınav Saati : 10.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Toplantı Salonu

....................................................................................

Tez Danışmanı : Doç.Dr.Fatih AVDATEK

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Saltuk Buğra BERK
Anabilim Dalı : Dölerme ve Suni Tohumlama     Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 09.06.2023                                 Sınav Saati : 11.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Toplantı Salonu

....................................................................................

Tez Danışmanı : Doç.Dr.Mustafa KABU

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Seren KORKMAZ
Anabilim Dalı : Veterinerlik İç Hastalıkları        Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 14.06.2023                                 Sınav Saati : 10.30
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Toplantı Salonu

....................................................................................

Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi Ebubekir YAZICI

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : İrem ÇAL
Anabilim Dalı : Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi      Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 16.06.2023                                           Sınav Saati : 11.00
Sınav Şekli : Çevrimiçi / Yüz yüze                                                       

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Seminer Salonu

....................................................................................

        

Tez Danışmanı : Prof.Dr.Zeki GÜRLER

Sınav Türü : Doktora Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Teslime EKİZ ÜNSAL
Anabilim Dalı : Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi         Program Türü: Doktora
Sınav Tarihi : 20.06.2023                                                     Sınav Saati : 10.30
Sınav Şekli : Çevrimiçi/Yüz yüze                                                

Sınav Yeri: A.K.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu

....................................................................................

Tez Danışmanı : Doç.Dr.Recep KARA

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Ceyda Nur YALÇIN- Nabaa Ahmed Mahmood AL-GBURI
Anabilim Dalı : Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi         Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 19.06.2023                                                     Sınav Saati : 09.30
Sınav Şekli : Çevrimiçi/Yüz yüze                                                                

Sınav Yeri: A.K.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu

....................................................................................

Tez Danışmanı : Prof.Dr.Yavuz Osman BİRDANE

Sınav Türü : Doktora Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Orkun ATİK
Anabilim Dalı : Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi    Program Türü: Doktora
Sınav Tarihi : 20.06.2023                                                  Sınav Saati : 10.30
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Konferans Salonu

....................................................................................

Tez Danışmanı : Prof.Dr.İbrahim DEMİRKAN

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Melike Nur ÖLÇÜCÜOĞLU
Anabilim Dalı : Veterinerlik Cerrahisi                       Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 22.06.2023                                         Sınav Saati : 10.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

....................................................................................

Tez Danışmanı : Prof.Dr.Musa KORKMAZ

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Emin Doğukan ÖZTÜRK
Anabilim Dalı : Veterinerlik Cerrahisi                       Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 22.06.2023                                        Sınav Saati : 11.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

Tez Danışmanı : Prof.Dr.Turan CİVELEK

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Tuba SERTKAYA
Anabilim Dalı : Veterinerlik İç Hastalıkları                           Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 10.07.2023                                                    Sınav Saati : 10.30                

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Toplantı Salonu

....................................................................................

 

Tez Danışmanı : Prof.Dr.Zülfükar Kadir SARITAŞ

Sınav Türü : Yüksek LisansTez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Abdülkadir ÇAKIR
Anabilim Dalı : Veterinerlik Cerrahisi                                               Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 14.07.2023                                                                      Sınav Saati : 11.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Toplantı Salonu

....................................................................................

 

Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi Şeniz KARAGÖZ

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : İrem AKGÖNÜL
Anabilim Dalı : Beden Eğitimi ve Spor          Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 11.07.2023                                   Sınav Saati : 10.30
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

....................................................................................

 

Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi Şeniz KARAGÖZ

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Lütfiye İNCE
Anabilim Dalı : Beden Eğitimi ve Spor          Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 11.07.2023                                  Sınav Saati : 13.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

....................................................................................           

 

Tez Danışmanı : Doç.Dr.Bijen FİLİZ

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

Öğrenci Adı-Soyadı : Muhammed Fatih USLU
Anabilim Dalı : Beden Eğitimi ve Spor          Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 14.07.2023                                  Sınav Saati : 14.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi

....................................................................................

           

Tez Danışmanı : Doç.Dr.Sebiha GÖLÜNÜK BAŞPINAR

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Melike ÇETİN TEPEDELEN
Anabilim Dalı : Beden Eğitimi ve Spor          Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 17.07.2023                                  Sınav Saati : 09.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi

....................................................................................

 

Tez Danışmanı : Doç.Dr.Rıfat YAĞMUR

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Soner Erol ADMAN
Anabilim Dalı : Beden Eğitimi ve Spor          Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 17.07.2023                                  Sınav Saati : 14.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi

....................................................................................

 

Tez Danışmanı : Doç.Dr.Mehmet YILDIZ

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : İsmail BAYBURA
Anabilim Dalı : Beden Eğitimi ve Spor          Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 17.07.2023                                  Sınav Saati : 11.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi

....................................................................................

 

Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi Özlem HACAN

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

Öğrenci Adı-Soyadı : Ahmet DAYILAR
Anabilim Dalı : Veterinerlik Zootekni               Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 20.07.2023                                     Sınav Saati : 10.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

....................................................................................

 

Tez Danışmanı : Prof.Dr.Zehra BOZKURT

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Ali Osman DERE
Anabilim Dalı : Veterinerlik Zootekni                      Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 20.07.2023                                           Sınav Saati : 14.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

....................................................................................

 

Tez Danışmanı : Prof.Dr.Vural ÖZDEMİR

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Ferhat Fatih KAHRAMAN
Anabilim Dalı : Veterinerlik Anatomisi                     Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 18.07.2023                                             Sınav Saati : 11.00
Sınav Şekli : Yüz yüze                                                                     

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Akademik Toplantı Salonu

Tez Danışmanı : Prof.Dr.Zülfükar Kadir SARITAŞ

Sınav Türü : Doktora Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Zehra YAŞAR
Anabilim Dalı : Veterinerlik Cerrahisi                                               Program Türü: Doktora
Sınav Tarihi : 25.08.2023                                                                 Sınav Saati : 11.00
Sınav Şekli : Yüzyüze
Sınav Yeri: A.K.Ü Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Toplantı Salonu

Tez Danışmanı : Prof.Dr.İsmail BAYRAM

Sınav Türü : Doktora Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Abdul QUDOOS
Anabilim Dalı : Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları                Program Türü: Doktora
Sınav Tarihi : 06.09.2023                                                                Sınav Saati : 10.00
Sınav Şekli : Yüzyüze
Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Toplantı Salonu

.....................................................................................................

 

Tez Danışmanı : Prof.Dr.Alper SEVİMLİ

Sınav Türü : Doktora Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Belma DAYI
Anabilim Dalı : Veterinerlik Patolojisi                                              Program Türü: Doktora
Sınav Tarihi : 15.09.2023                                                                Sınav Saati : 10.00
Sınav Şekli : Yüzyüze
Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Murat Sırrı AKOSMAN

Sınav Türü : Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Fethi ERBÜLBÜL
Anabilim Dalı : Veterinerlik Anatomisi                                       Program Türü: Yüksek Lisans
Sınav Tarihi : 16.10.2023                                                          Sınav Saati : 11.00
Sınav Şekli : Yüzyüze           

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Akademik Toplantı Salonu

Tez Danışmanı : Prof.Dr.Turan CİVELEK

Sınav Türü : Doktora Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Adı-Soyadı : Doğan Can HANEY
Anabilim Dalı : Veterinerlik İç Hastalıkları                             Program Türü: Doktora
Sınav Tarihi : 23.11.2023                                                      Sınav Saati : 10.30
Sınav Şekli : Yüzyüze           

Sınav Yeri: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Toplantı Salonu

No Content
10 Ocak 2023, Salı 878 kez görüntülendi