•  Ciltlenmiş olarak  Tez  (2 adet)
  •  YÖK Tez Veri Giriş Formu (2 nüsha) 
  •  Cd  (2 adet)

 

1-  : Savunma sonrası, son hali verilmiş tezin bir adet PDF kopyası Enstitü tez yazım ve basım kılavuzuna uygunluk açısından incelenmesi için sabien@aku.edu.tr adresine mail atılır. İncelemenin sonucuna göre tez düzeltilmesi gerekiyorsa düzeltilir veya basıma hazırdır onayı alınırsa ciltleme işlemine geçilir.

2- Tez :
Enstitümüz tez yazım kurallarına uygun ciltlenmiş nüshalar, tez savunma sınavına katılan jüri (asil-yedek) üyeleri sayısınca yüksek lisans öğrencisinin en az 6 nüsha (3 adet Enstitüye bırakılacak), doktora programı öğrencisinin en az 8 nüsha (2 adet Enstitüye bırakılacak) ve öğrenci için (öğrenci kendisi belirler ) ciltlenmiş olarak tezin son şeklini Enstitüye ve ayrıca BAPK’ya verilmek üzere 1 adet tez ve CD. (BAPK desteği almış olan tezler için) teslim edecektir. Ciltlenmiş tezler jüri üyelerine öğrenci tarafından gönderilecektir. Tez kapakları üniversite kitap satış bürosundan temin edilir.

3- Tez Veri Giriş Formu:
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/yeniUyelik.jsp adresinden Tez Veri Giriş Formu doldurularak, Çıktısı alınacak olan formda mutlaka Referans Numarası üretilmiş olmalıdır ve form bu şekilde imzalanmalıdır. (Bu form alınmadan önce https://orcid.org/ adresinden YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulduğundan, ORCID Numarası alınmalıdır )  Çıktısı alınarak imzalanan form (2 Adet) Enstitüye teslim edilmelidir.

4- CD :
Tez ekinde, CD içinde tezin tamamını içeren ve ENSTİTÜ ONAY FORMU sayfası imzasız haliyle PDF ve WORD formatında yer alır. PDF dosyasında tezin tamamını kapsayacak şekilde dosya adı tez veri giriş formundaki referans numarası verilecektir. (Örnek: 418857 ) CD üzerinde; Referans No Adı, Soyadı, Bölümü ve Tez Konusu ve Yılı yazılı şekilde Enstitüye teslim edilmelidir.

Not : Belgeler öğrencinin tez savunma sınavına girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Enstitümüze teslim edilecektir.

 

 

 

İLİŞİK KESMEK İÇİN İSTENEN BELGELER 

1- İlişik Kesme Formu  (Tıklayınız..)

İki nüsha düzenlenecek. İlişik Kesme Formu

2- Öğrenci Kimlik Kartı İade Edilecektir
Kayıp yada çalıntı durumu varsa mazereti belirtir üst dilekçe ile Enstitüye başvurulacaktır.

3- Mezun Bilgi Sistemi (MBS)

    Enstitüden mezuniyetiniz onaylandıktan sonra “https://mezun.aku.edu.tr ” adresinden giriş yapılarak gerekli bilgi girişleri yapıldıktan sonra 1 nüsha çıktı alınacaktır.

 

12 Kasım 2015, Perşembe 7242 kez görüntülendi