DR 001     Danışman Değişikliği Formu

DR 002     Tez İkinci Danışmanı Öneri Formu

DR 003     Kayıt Dondurma İstem Formu

DR 004     İlişik Kesme Formu

DR 005     Özel Öğrenci Başvuru Formu

DR 006     Program Dışı Derslerin Krediye Saydırılması için Başvuru Dilekçesi

DR 007     Tez Önerisi Savunma Tutanağı / Tez Başvuru Formu /Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı

DR 008     Tez Başlığı Değişikliği Formu

DR 009     Tez Konusu Değişikliği Formu

DR 010      Seminer Değerlendirme Formu 

DR 011      Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu

    ⇒ Doktora Yeterlik Sınavı Öncesi ve Sonrası İçin ⇐ 

              A- Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi Kararı (örnek) ve Jüri Üyeleri Bilgi Formu

              BYeterlik Sınav Tutanağı

   ⇒ Tez Savunma Sınavı Öncesi Kullanılacak Formlar ⇐

             A- Anabilim Dalı Kurul Kararı (örnek) (Tez Savunması Jüri önerisi, sınav tarihi, saati ve yerinin önerildiği)

             B- Doktora Tez Çalışması İntihal Raporu Formu 

             C- İntihal Programından Alınan Rapor (TURNITIN)

             D- Kurum Dışı Görevlendirilen Jüri Üyeleri Bilgi Formu

   ⇒ Tez Savunma Sınavında  Kullanılacak Formlar ⇐

             A- Tez Savunma Sınavı Değerlendirme Formu

             B- Tez Savunma Sınavı Tutanağı

             C- Tez Kabul ve Onay  Sayfası

   ⇒ Tez Savunma Sınavı Sonrasında (Tez teslimi aşaması) Kullanılacak Formlar ⇐ 

             A- Bilimsel Etik Bildirimi Formu 

             B- Tez Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Danışman Kontrol Formu 

             C- İntihal Programından Alınan Rapor (TURNITIN) (EBYS üzerinden gelecek)

             D- Doktora Tez Çalışması İntihal Raporu Formu 

30 Aralık 2015, Çarşamba 3143 kez görüntülendi