DR 001   Danışman Değişikligi Formu

DR 002   Tez İkinci Danışmanı Öneri Formu  

DR 003   Kayıt Dondurma İstem Formu 

DR 004   İlişik Kesme Formu

DR 005   Özel Öğrenci Başvuru Formu

DR 006   Program Dışı Derslerin Krediye Saydırılması için Başvuru Dilekçesi

DR 007   Tez Önerisi Savunma Tutanağı / Tez Başvuru Formu / Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı 

DR 008   Tez Başlığı Değişikliği Formu

DR 009   Tez  Konusu Değişikliği Formu

DR 010    Seminer Değerlendirme Formu 

DR 011    Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu

DR 012    Materyal Metod Değişikliği Formu

DR 013    Feragat Formu  (Öğrenci için) 

DR 014    Feragat Formu  (Danışman için)

DR 015    Tez Önerisi Hak Sahipliği Formu

DR 016    Enstitü Onay Formu

 

 

    ⇒ Doktora Yeterlik Sınavı Öncesi ve Sonrası İçin ⇐ 

              A- Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi Kararı (örnek) ve Jüri Üyeleri Bilgi Formu

              BYeterlik Sınav Tutanağı

              C- Kurum Dışı Görevlendirilen Jüri Üyeleri Bilgi Formu

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde yeni kayıt yaptıran Lisansüstü öğrencilerimizin 06.03.2024 tarih ve 32841 sayılı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinde yer alan  Yüksek lisans programı için  42.(1) Madde ve Doktora Programı için 52.(1) Maddesinde istinaden tez savunma sınavına girebilmeleri için tez savunma öncesinde istenen belgelerle birlikte yayın şartına ilişkin EYK tarafından belirlenen kanıtlayıcı belgeleri Enstitüye sunması gerekmektedir. 

                                                  Yayın şartına ilişkin kanıtlayıcı belgelere ait bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

   ⇒ Tez Savunma Sınavı Öncesi Kullanılacak Formlar ⇐

             A- Anabilim Dalı Kurul Kararı (örnek) (Tez Savunması Jüri önerisi, sınav tarihi, saati ve yerinin önerildiği)

             B- Doktora Tez Çalışması İntihal Raporu Formu 

             C- İntihal Programından Alınan Rapor (TURNITIN)

             D- Kurum Dışı Görevlendirilen Jüri Üyeleri Bilgi Formu

 

   ⇒ Tez Savunma Sınavında  Kullanılacak Formlar ⇐

             A- Tez Savunma Sınavı Değerlendirme Formu

             B- Tez Savunma Sınavı Tutanağı

             C- Tez Kabul ve Onay  Sayfası

 

   ⇒ Tez Savunma Sınavı Sonrasında (Tez teslimi aşaması) Kullanılacak Formlar ⇐ 

             A- Bilimsel Etik Bildirimi Formu 

             B- Tez Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Danışman Kontrol Formu 

             C- İntihal Programından Alınan Rapor (TURNITIN) 

             D- Doktora Tez Çalışması İntihal Raporu Formu 

 

 

Güncelleme 05.01.2024

30 Aralık 2015, Çarşamba 5401 kez görüntülendi