ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ

 

Öğrenci Sayıları

 

Programın Adı

2020 2021 2022
 

Doktora

Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans  

Toplam

 

Doktora

Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans  

Toplam

 

Doktora

Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans  

Toplam

Veterinerlik Anatomisi 1 10 11 1 8 9 3 15 18
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 11 18 29 12 11 23 13 11 24
Veterinerlik Biyokimyası 4 2 6 4 7 11 4 11 15
Veterinerlik Cerrahisi 5 20 25 8 21 29 11 37 48
Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi 23 2 25 2 20 2 24 3 29 4 36
Dölerme ve Suni Tohumlama 2 2 5 5 1 6 7
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi 2 3 1 6 3 3 2 8 3 4 5 12
Veterinerlik Fizyolojisi 5 9 14 6 5 11 6 9 25
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 9 5 14 9 13 22 10 18 28
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği 2 2 2 2 3 1 4
Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi 4 3 7 1 6 7 3 6 9
Veterinerlik   İç Hastalıkları 12 31 44 16 23 2 41 22 39 7 68
Laboratuvar Hayvanları
Veterinerlik Medikal Biyolojisi ve Genetik 11 15 26 10 15 25 11 23 24
Veterinerlik Mikrobiyolojisi 1 4 5 1 3 4 1 3 4
Veterinerlik Parazitolojisi 3 1 1 5 3 1 4 5 2 2 9
Veterinerlik Patolojisi 4 3 7 4 1 5 4 3 7
Veterinerlik Virolojisi
Veterinerlik Zootekni 7 10 17 7 6 13 10 10 20
Beden Eğitimi ve Spor 29 29 31 31 47 47
Beden Eğitimi ve Spor (İÖ) 35 35
Toplam 79 190 4 273 87 180 7 274 110 276 54 440

                                  Güncellenme Tarihi: 16/03/2023

 

Uluslararası Öğrenci Sayıları 

Programın Adı 2020 2021 2022
Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı     (Yüksek Lisans) 1 1
Veterinerlik Medikal Biyolojisi ve Genetik Anabilim Dalı (Doktora) 1 1
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı(Yüksek Lisans-Doktora) 3 2
Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı (Doktora) 1 2 3
Veterinerlik Patolojisi Anabilim Dalı (Doktora) 1 1
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) 1 1
Toplam 8 2 9

Güncellenme Tarihi: 16/03/2023

 

Mezun Sayıları

 

Programın Adı

2020 2021 2022
Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Toplam Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans  

Toplam

Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Toplam
Veterinerlik Anatomisi 0 1 1 1 1 1 1
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 1 2 3 1 7 8 1 8 9
Veterinerlik Biyokimyası 1 1 2 1 3
Veterinerlik Cerrahisi 2 2 1 7 8 3 3
Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi 1 1 4 4
Dölerme ve Suni Tohumlama 1 1
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi 1 1 1 2 3
Veterinerlik Fizyolojisi 1 3 4
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 1 3 4 1 1 1 1
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği 1 1
Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi 1 1
Veterinerlik   İç Hastalıkları 6 6 1 1 2 3
Laboratuvar Hayvanları
Veterinerlik Medikal Biyolojisi ve Genetik 1 2 3 3 7 10
Veterinerlik Mikrobiyolojisi 1 1 1 1
Veterinerlik Parazitolojisi 2 2 1 1
Veterinerlik Patolojisi 1 1 1 1
Veterinerlik Virolojisi
Veterinerlik Zootekni 2 6 8 1 1
Beden Eğitimi ve Spor 5 5 7 7 7 7
Beden Eğitimi ve Spor (İÖ)
Toplam 3 21 24 6 35 41 11 43 54

Güncellenme Tarihi: 16/03/2023

 

Kontenjanların Doluluk Oranı

 

 

Programın Adı

2020 2021 2022
Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Veterinerlik Anatomisi 8 6 2 75 10 4 6 40 16 5 11 31
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 3 1 2 33 6 4 2 67 1 1 0 100
Veterinerlik Biyokimyası 9 2 7 22 18 7 11 39 18 4 14 22
Veterinerlik Cerrahisi 15 10 5 67 22 16 6 73 24 16 8 67
Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi 23 10 13 43 26 13 13 50 24 5 19 21
Dölerme ve Suni Tohumlama 6 5 1 83 3 1 2 33 6 2 4 33
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi 3 1 2 33 9 4 5 44 9 1 8 11
Veterinerlik Fizyolojisi 1 0 1 0 4 2 2 50 6 3 3 50
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 18 7 11 39 25 16 11 64 28 3 25 11
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği 2 0 2 0 1 1 0 100 3 1 2 33
Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi 6 4 2 67 8 3 5 38 14 1 13 7
Veterinerlik   İç Hastalıkları 27 18 9 67 23 13 10 57 40 19 21 48
Laboratuvar Hayvanları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veterinerlik Medikal Biyolojisi ve Genetik 20 10 10 50 22 4 18 18 24 8 16 33
Veterinerlik Mikrobiyolojisi 2 1 1 50 1 1 0 100 1 0 1 0
Veterinerlik Parazitolojisi 3 1 2 33 4 1 3 25 6 3 3 50
Veterinerlik Patolojisi 2 0 2 0 4 0 4 0 5 1 4 20
Veterinerlik Virolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veterinerlik Zootekni 30 9 21 20 16 2 14 13 28 5 23 18
Beden Eğitimi ve Spor 12 12 0 100 10 10 0 100 10 10 0 100
Beden Eğitimi ve Spor (İÖ) 60 35 30 58
Toplam 190 97 93  51 212 102 110  48 323 123 200  38

                                                                                                                                                                             Güncellenme Tarihi: 17/03/2023

 

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2020 2021 2022
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 82 83 87
Öğrenci Sayısı 273 274 440
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı  3 3 5

                                                                                                                                                                         Güncellenme Tarihi: 17/03/2023

 

 

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

 

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan

2020 2021 2022
Arş. Grv. 3 3 3
Toplam 3 3 3

Güncellenme Tarihi: 17/03/2023

                                                                                                                                                                            

Tamamlanan Proje Sayıları

Proje Kaynakları 2020 2021 2022
B.A.P. 26 22 29
Toplam 26 22 29

                                                                                                                                                                            Güncellenme Tarihi: 17/03/2023

Lisansüstü Tezlerden/Projelerden Üretilen Yayın Sayıları

Proje 2018-2021 2022
Tezli Yüksek Lisans 158 16
Doktora 35 6
Toplam 193 22

    Güncellenme Tarihi: 08/05/2023

 

 Bölgesel Kalkınma Odaklı Proje Bilgileri

Proje

2022 2023
Proje Sayısı 29
Yüksek Lisans Tez Sayısı 44 6
Doktora Tez Sayısı 14 7

    Güncellenme Tarihi: 17/03/2023

 

 

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

 

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2020 2021 2022
Enstitü Sekreteri 1 1 1
Bilgisayar İşletmeni 2 2 2
Memur
Yardımcı Hizmetler 1 1 1
Sürekli İşçi 1 1 1
Toplam  5

                                                                                                                                                                          Güncellenme Tarihi: 17/03/2023

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

 

Birim Hizmet Alanları

Alan Adı

Sayı Alan (m2)
Müdür Odası 1 45,40
Müdür Sekreteri Odası 1 15,70
Müdür Yardımcıları Odası 1 30,30
Enstitü Sekreteri Odası 1 19,40
Öğrenci İşleri-Tahakkuk Birimi Odası 1 68,70
Seminer Salonu 1 59,80
Arşiv 1 20,40
Toplam 7 259,70

Güncellenme Tarihi: 17/03/2023

 

Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2020 2021 2022
Masaüstü Bilgisayar 9 8 8
Dizüstü Bilgisayar 4 5 5
Projeksiyon 3 3 3
Yazıcı 9 9 9
Fotokopi Makinesi 1 1 1
Tarayıcı 1 1 1
Faks 1
Switch-Router 1 1 1
Televizyon 1 2 2
Toplam 30 30 30

                                                                                                                                                                          Güncellenme Tarihi: 17/03/2023

 

 

DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ

 

Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri

Öğrenci Bilgiler 2020 2021 2022
 

Öğrenci

Gelen Öğrenci
Giden Öğrenci 2 1 6

                                                                                                                                                                          Güncellenme Tarihi: 17/03/2023

 

 

MEMNUNİYET ANKETLERİ

 

Memnuniyet Düzeyi

Paydaş Adı

2020 2021 2022
Öğrenci 68,06 68,36 77,85
Akademik Personel 70 70 70
İdari Personel 76,86 74,67 69,19

                                                                                                                                                                          Güncellenme Tarihi: 17/03/2023

 

ETKİNLİK VERİLERİ

                                                                                                                                                                        

Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler

Etkinlik Türü

2020 2021 2022
Ağaç Dikme 1
Toplam 1

                                                                                                                                                                          Güncellenme Tarihi: 17/03/2023

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler

Etkinlik Türü

2020 2021 2022
Seminer 3
Toplam 3

Güncellenme Tarihi: 17/03/2023

23 Mart 2023, Perşembe 79 kez görüntülendi