Genel 001    Doktora / Ortak Doktora / Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) Sınav Tarihleri Tablosu

Genel 002    Ders Yükü Bildirim Formu (Kurum dışı görevlendirilecek Öğretim üyeleri için)

Genel 003    Lisansüstü Dersleri Verecek Öğretim Üyeleri Tablosu

Genel 004    Lisansüstü Haftalık Ders Programları Formu

Genel 005    Ders İçerikleri Formu

Genel 006    Not Bildirim Formu 

Genel 007    Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (MYS sistemi üzerinden hazırlanacaktır.)

Genel 008   Ders Telafisi Teklif Tutanağı 

Genel 009    Ders İntibak Tablosu

Genel 010   İlişik Kesme Formu

Genel 011    Ortak Lisansüstü Programı Yürütme Kurulu Kararı Örneği (OLÜPYK)

Genel 012    Kayıt Sildirme Dilekçesi

Genel 013    Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Belgesi (Form – 1 ) 

Genel 014    Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Belgesi (Form – 2 ) 

Genel 015    Ders Görevlendirme Formu

 

30 Aralık 2015, Çarşamba 1755 kez görüntülendi