Ek Süre Talep Dilekçesi

4’lük Not Sisteminin 100’lük Not Sistemine Dönüşüm Çizergesi 

Mazeret Sınavı Dilekçesi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Formu

Doktora Öğretim Elemanı Başvuru Formu

Özel Şartlı Öğrenci Başvuru Formu

Tez Önerisi Etik Kurul Onay Belgesi İlkeleri ve Taahhütnamesi 

 Anabilim Dalı Kurul Kararı (Örnek Şablon )

Genel 001    Doktora / Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz ) Sınav Tarihleri Tablosu

Genel 002    Ders Yükü Bildirim Formu (Kurum dışı görevlendirilecek Öğretim üyeleri için)

Genel 003    Lisansüstü Dersleri Verecek Öğretim Üyeleri Tablosu

Genel 004    Lisansüstü Haftalık Ders Programları Formu

Genel 005    Ders İçerikleri Formu

Genel 006   Not Bildirim Formu 

Genel 007    Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (MYS sistemi üzerinden hazırlanacaktır.)

Genel 008   Ders Telafisi Teklif Tutanağı 

Genel 009    Ders İntibak Tablosu

Genel 010    İlişik Kesme Formu 

Genel 011    Ortak Lisansüstü Programı Yürütme Kurulu Kararı Örneği (OLÜPYK)

Genel 012    Kayıt Sildirme Dilekçesi 

Genel 013    Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Belgesi (Form – 1 ) 

Genel 014    Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Belgesi (Form – 2 ) 

Genel 015    Ders Görevlendirme Formu

Genel 016   Senkron Ders Telafi Formu

Genel 017   Öğrenci Alım_Örnek-ADK

Genel 018   Tek Ders Sınav Başvuru Dilekçesi

Genel 019    Maddi Hata Dilekçesi

Genel 020   Mazeretli Ders Kayıt Dilekçesi

30 Aralık 2015, Çarşamba 5512 kez görüntülendi