Misyonumuz:

Yüksek düzeyde, hayvan sağlığı (Veteriner), beden eğitimi ve spor alanlarında bilimsel araştırma ve yayın yapan bir Enstitü olarak öğrencilerini; Atatürk ilke ve  inkılapları doğrultusunda; beden zihin, ahlak ve duygu bakımından sağlıklı olarak gelişmiş, yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmektir. Ülkemizin sağlık bilimleri alanında kalkınmasına katkıda bulunacak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın üretken, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamaktır.

 

Vizyonumuz:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen ürünleri uluslararası ve ulusal düzeyde yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim ve sağlık alanları dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

 

Hedeflerimiz : 

1- 2023 yılı sonuna kadar lisansüstü programlardaki öğrenci sayısının yıllık %15 oranında artırılmasının sağlanması (H.2.4.*)

2- 2023 yılı sonuna kadar Enstitümüz bünyesinde yürütülen lisansüstü tezlerden üretilen yayın sayısının en az %10 oranında artırılmasının sağlanması (H.2.4.*)

3- 2022-2023 Güz yarıyılı başlangıcına kadar tüm öğrenciler için lisansüstü eğitim öğretim süreci ile ilgili bilgiler içeren sunum hazırlanması ve enstitü web sayfasında yayınlanmasının sağlanması (H.1.4.*)

4- 2022-2023 Güz yarıyılı başlangıcına kadar lisansüstü programlarda gerçekleştirilecek “Tez İzleme Komite Toplantıları (TİK)”, “Doktora Yeterlik” ve “Tez Savunma” sınavlarının öncelikli olarak Üniversitemizin önerdiği Uzaktan Öğretim Sisteminin kullanımının daha yaygın hâle getirilerek, yolluk ve yevmiye giderlerinden en az %50 oranında mali kaynaklarda tasarruf sağlanması (H.1.1.*) (H.2.4.*) (H.4.3.*)

5- 2023 yılı sonuna kadar lisansüstü programı olmayan veya programı pasif olan Anabilim Dallarından olmak üzere en az iki lisansüstü program açılması/aktif hale getirilmesinin sağlanması  (H.2.4.*)

6- 2021-2022 Bahar yarıyılı sonuna kadar öğretim elemanları ve lisansüstü programı öğrencileri için en az iki kez online/yüzyüze olmak üzere (lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği, etik ve mevzuat, eğitim süreçleri, danışmanlık konularında) bilgilendirme toplantıları yapmak. (H.1.4.*)

 

 

*: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı’ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

           -Hedeflere Yönelik Riskler-

 

31 Aralık 2015, Perşembe 1458 kez görüntülendi