Misyonumuz:

Yüksek düzeyde, hayvan sağlığı (Veteriner), beden eğitimi ve spor alanlarında bilimsel araştırma ve yayın yapan bir Enstitü olarak öğrencilerini; Atatürk ilke ve  inkılapları doğrultusunda; beden zihin, ahlak ve duygu bakımından sağlıklı olarak gelişmiş, yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmektir. Ülkemizin sağlık bilimleri alanında kalkınmasına katkıda bulunacak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın üretken, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamaktır.

 

Vizyonumuz:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen ürünleri uluslararası ve ulusal düzeyde yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim ve sağlık alanları dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

 

 

2024 Yılı Hedeflerimiz : 

 

1) 2024 yılı sonuna kadar akademik personel/öğrencilere Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ile Enstitü iş ve işleyişi konularında en az 1 eğitim semineri verilmesi (H.1.2)

2) 2024 yılı sonuna kadar lisansüstü öğrencilere yönelik olarak “doğru literatüre nasıl ulaşılır” konusunda en az 1 eğitim semineri verilmesi (H.1.1)

3) 2024 yılı sonuna kadar idari personelimizin görevli olduğu konularda hizmet içi eğitim kapsamında en az 2 eğitim almalarının sağlanması (H.4.2)

4) 2024 yılı sonuna kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrenci sayısının arttırılması kapsamında ilgili alanda lisans öğrencilerine yönelik en az 2 tanıtım seminerleri verilmesi (H.1.1)

5) 2024 yılı sonuna kadar en az iki lisansüstü program açılması/aktif hale getirilmesi için gerekli başvuruları yapmak (H.1.1)

6) 2024 yılı sonuna kadar görüşlerinin alınması, taleplerin iletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla dış paydaşlara yönelik en az 2 yüz yüze ziyaret yapılması (H.3.1)

7-2024 yılı sonuna kadar Uluslararası lisansüstü öğrenci sayısını arttırmaya yönelik olarak aktif programı olan anabilim dalı öğretim üyeleri ile görüşmeler yaparak   kontenjan    açılması (H.1.1.)
8-2024 yılı sonuna kadar Enstitüye bağlı Anabilim Dalları Öğretim Üyelerinin lisansüstü öğrencilerinin tezleri ilişkili konularda en az 25 yayın yapılmasının sağlanmak (H.1.1.)

 

 

*: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı’ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

           -Hedeflere Yönelik Riskler-

 

 Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları 

 2022 Yılı Hedefleri

 2023 Yılı Hedefleri

 

31 Aralık 2015, Perşembe 1922 kez görüntülendi