Misyonumuz:

Yüksek düzeyde, hayvan sağlığı (Veteriner), beden eğitimi ve spor alanlarında bilimsel araştırma ve yayın yapan bir Enstitü olarak öğrencilerini; Atatürk ilke ve  inkılapları doğrultusunda; beden zihin, ahlak ve duygu bakımından sağlıklı olarak gelişmiş, yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmektir. Ülkemizin sağlık bilimleri alanında kalkınmasına katkıda bulunacak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın üretken, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamaktır.

 

Vizyonumuz:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen ürünleri uluslararası ve ulusal düzeyde yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim ve sağlık alanları dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

 

2023 Yılı Hedeflerimiz : 

1- 2023 yılı sonuna kadar lisansüstü programlardaki mevcut öğrenci sayısının yeni/aktif programlar ile  %20 oranında artırmak. (H.2.4.)

2- 2023 yılı sonuna kadar Enstitümüz bünyesinde yürütülen lisansüstü tezlerden üretilen yayın/bildiri sayısının en az %10 oranında artırmak.(H.2.4.)

3- 2023 yılı sonuna kadar lisansüstü programlarda gerçekleştirilecek toplantı ve sınavlarda  Üniversitemizin önerdiği Uzaktan Öğretim Sisteminin kullanımının daha yaygın hâle getirilerek, yolluk ve yevmiye giderlerinden en az %20 oranında mali kaynaklarda tasarruf sağlamak. (H.1.1.) (H.2.4.) (H.4.3.)

4- 2023 yılı sonuna kadar en az iki lisansüstü program açılması/aktif hale getirilmesi için gerekli başvuruları yapmak. (H.2.4.)

5-  Lisansüstü programı öğrencilerine yönelik en az iki kariyer geliştirme etkinliği düzenlenmek.(H.2.4.)

 

 

*: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı’ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

           -Hedeflere Yönelik Riskler-

 

 Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları 

 2022 Yılı Hedefleri

31 Aralık 2015, Perşembe 1700 kez görüntülendi