YL 001     Danışman Değişikliği Formu

YL 002     Tez İkinci Danışmanı Öneri Formu

YL 003      Kayıt Dondurma İstem Formu

YL 004      İlişik Kesme Formu

YL 005     Özel Öğrenci Başvuru Formu

YL 006      Program Dışı Derslerin Krediye Saydırılması için Başvuru Dilekçesi

YL 007      Tez Başlığı Değişikliği Formu

YL 008      Tez Konusu Değişikliği Formu

YL 009      Tez Başvuru Formu 

YL 010     Seminer Değerlendirme Formu

YL 011     Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Formu

YL 012    Feragat Formu  (Öğrenci için)

YL 013    Feragat Formu  (Danışman için)

YL 014    Tez Önerisi Hak Sahipliği Formu

YL 015    Enstitü Onay Formu

 

  2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde yeni kayıt yaptıran Lisansüstü öğrencilerimizin 06.03.2024 tarih ve 32841 sayılı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinde yer alan  Yüksek lisans programı için  42.(1) Madde ve Doktora Programı için 52.(1) Maddesinde istinaden tez savunma sınavına girebilmeleri için tez savunma öncesinde istenen belgelerle birlikte yayın şartına ilişkin EYK tarafından belirlenen kanıtlayıcı belgeleri Enstitüye sunması gerekmektedir. 

                                                  Yayın şartına ilişkin kanıtlayıcı belgelere ait bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

   ⇒ Tez Savunma Sınavı Öncesi Kullanılacak Formlar ⇐

               A-Anabilim Dalı Kurul Kararı (örnek)  (Tez Savunması Jüri önerisi, sınav tarihi, saati ve yerinin önerildiği)

                B- Yüksek Lisans Tez Çalışması İntihal Raporu Formu

               C- İntihal Programından Alınan Rapor (TURNITIN)

                D- Kurum Dışı Jüri Görevlendirme Bilgi Formu 

 

    ⇒ Tez Savunma Sınavında Kullanılacak Formlar ⇐

               A-Tez Savunma Sınav Tutanağı

              B- Tez Savunma Sınavı Değerlendirme Formu

               C- Tez Jüri Kabul ve Onay Sayfası 

 

    ⇒ Tez Savunma Sınavı Sonrasında (Tez teslimi aşaması) Kullanılacak Formlar ⇐

               A- Bilimsel Etik Bildirimi Formu 

                 B- Yüksek Lisans Tez Çalışması İntihal Raporu Formu

               C- İntihal Programından Alınan Rapor (TURNITIN)  (EBYS üzerinden gelecek)

               DTez Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Danışman Kontrol Formu 

 

30 Aralık 2015, Çarşamba 13184 kez görüntülendi