YL 001     Danışman Değişikliği Formu

YL 002     Tez İkinci Danışmanı Öneri Formu

YL 003      Kayıt Dondurma İstem Formu

YL 004      İlişik Kesme Formu

YL 005     Özel Öğrenci Başvuru Formu

YL 006      Program Dışı Derslerin Krediye Saydırılması için Başvuru Dilekçesi

YL 007      Tez Başlığı Değişikliği Formu

YL 008     Tez Konusu Değişikliği Formu

YL 009      Tez Basvuru Formu 

YL 010     Seminer Değerlendirme Formu

YL 011    Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Formu

   ⇒ Tez Savunma Sınavı Öncesi Kullanılacak Formlar ⇐

               AAnabilim Dalı Kurul Kararı (örnek)  (Tez Savunması Jüri önerisi, sınav tarihi, saati ve yerinin önerildiği)

                B- Yüksek Lisans Tez Çalışması İntihal Raporu Formu

               C- İntihal Programından Alınan Rapor (TURNITIN)

                D- Kurum Dışı Görevlendirilen Jüri Üyeleri Bilgi Formu

    ⇒ Tez Savunma Sınavında Kullanılacak Formlar ⇐

               A-Tez Savunma Sınav Tutanağı

              B- Tez Savunma Sınavı Değerlendirme Formu

               C- Tez Kabul ve Onay Sayfası 

    ⇒ Tez Savunma Sınavı Sonrasında (Tez teslimi aşaması) Kullanılacak Formlar ⇐

               A- Bilimsel Etik Bildirimi Formu 

                 B- Yüksek Lisans Tez Çalışması İntihal Raporu Formu

               C- İntihal Programından Alınan Rapor (TURNITIN)  (EBYS üzerinden gelecek)

               DTez Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Danışman Kontrol Formu 

YL 012    Feragat Formu  (Öğrenci için)

YL 013    Feragat Formu  (Danışman için)

YL 014    Tez Önerisi Hak Sahipliği Formu

30 Aralık 2015, Çarşamba 10132 kez görüntülendi