Yüksek Lisans Formları

YL 001       Danışman Değişikliği Öneri Formu

YL 002      Tez İkinci Danışmanı Öneri formu

YL 003      Kayıt Dondurma İstem Formu

YL 004      İlişik Kesme Formu

YL 005      Özel Öğrenci Başvuru Formu

YL 006      Program Dışı Derslerin Krediye Saydırılması için Başvuru Dilekçesi

YL 007      Tez Başlığı Değişikliği Formu

YL 008      Tez Konusu Değişikliği Formu

YL 009      Tez Başvuru Formu / Tez Önerisi Değerlendirme Formu

YL- 010     Seminer-Değerlendirme-Formu

YL 011     Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Formu 

         ⇒ Tez Savunma Sınavı Öncesi Kullanılacak Formlar ⇐

YL 012     Yüksek Lisans Tez Çalışması İntihal Raporu Formu

İntihal Programından Alınan Rapor

Tez Savunması Jüri önerisi, sınav tarihi, saati ve yerinin önerildiği Anabilim Dalı Kurul Kararı (örnek)

YL 013    Kurum Dışı Görevlendirilen Jüri Üyeleri Bilgi Formu

           ⇒ Tez Savunma Sınavında Kullanılacak Formlar ⇐

YL-014-1      Tez Savunma Sınav Tutanağı

YL 014-2      Tez Savunma Sınavı Tez Değerlendirme Formu

YL 015       Kabul ve Onay Sayfası

           ⇒ Tez Savunma Sınavı Sonrasında (Tez teslimi aşaması) Kullanılacak Formlar ⇐

YL 016   Bilimsel Etik Bildirimi Formu 

YL 017   Tez Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Danışman Kontrol Formu

 

 

30 Aralık 2015, Çarşamba 2914 kez görüntülendi

Hızlı Erişim

Tıp Fakültesi