Enstitümüz Birim Danışma Kurulu Toplantısı 02 Kasım 2023 Perşembe günü saat 10.00’da Enstitümüz Toplantı Salonunda, Müdürümüz Prof. Dr. Esma KOZAN’ ın başkanlığında toplandı. Enstitü Müdürümüzün açılış konuşması ve Enstitümüzün tanıtımının ardından öğrenci sayıları, yeni kayıtların durumu ve mezuniyet sonrası yürütülmekte olan faaliyetlere dair kurul üyelerine bilgiler verildi.

Danışma Kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleşen toplantıda paydaşların Enstitümüzden beklentileri, ileriki dönemlerde Enstitümüze ilişkin iyileştirme çalışmalarına sunulacak katkılar ve bu süreçte yapılabilecek faaliyetler hakkında görüşüldü. Ayrıca Birim Danışma Kurulu üyelerinin mensubu oldukları kurumların verebilecekleri destekler konusunda karşılıklı görüşler paylaşıldı.

Paydaşlarımızla verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirmiş olduğumuz Enstitümüz Birim Danışma Kurulu toplantısına katılım gösteren Danışma Kurulu Üyelerine teşekkür ederiz.

02 Kasım 2023, Perşembe 101 kez görüntülendi