Öğrenci Affı Kanunu (7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83.Madde)

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamuoyunda Öğrenci Affı olarak adlandırılan 7417 Sayılı Kanun  ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83. maddeden faydalanmak isteyen; 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen Enstitümüz öğrencileri, en geç 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde  (07 Kasım 2022 tarihine kadar), Enstitüye  başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen uygulama esaslarına bağlı olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Enstitüye gerekli belgeler ile başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

Af kanunundan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerden aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır.

 1. Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
 2. İşkence suçundan (madde 94 ve 95),
 3. Eziyet suçundan (madde 96),
 4. Cinsel saldırı (madde 102),
 5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.

Başvurular şahsen veya noter onaylı vekaletname ile vekalet bırakılan kişi tarafından yapılabilecektir. 07.11.2022 tarihinden sonra yapılan başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Posta Veya E-Posta Yoluyla Yapılacak Başvurular Dikkate Alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler Belgeler

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 4. Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir) (erkek öğrenciler için)
 5. Vekalet ile Yapacaklar İçin Noter Olaylı Vekaletname

 

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Öğrenci Affı Kanunu 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83.Madde için tıklayınız.

 

BAŞVURU ADRESİ: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, Gazlıgöl Yolu, 03200 –  AFYONKARAHİSAR

Tel : +90 272 218 14 85 – 88

19 Eylül 2022, Pazartesi 329 kez görüntülendi