9 Ocak 2022 Tarih ve 31714* Resmi Gazetede yayınlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 25 (4) b uyarınca Enstitü öğrencilerimize, daha önce sadece vize sınavları için olan mazeret sınav hakkı Dönem Sonu (Final) sınavları için de tanınmıştır.

Mazeretleri nedeniyle dönem sonu sınavlarına giremeyen öğrencilerimiz Enstitümüz web sayfasındaki “Mazeret Sınav Dilekçesi”ni doldurarak başvurabilirler.

 

 

*Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Madde 25 (4) b- Ara sınavlardan herhangi birine veya dönem sonu sınavına, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, ilgili sınavlardan en az yedi gün sonra olmak üzere EYK’nın belirlediği tarihte/tarihlerde mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına katılmak isteyen öğrenciler, ilan edilen başvuru süresi içinde mazeretlerini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile enstitüye başvurmak zorundadır. Başvuruları EYK tarafından onaylanan öğrenciler, ilan edilen tarihlerde ilgili ders için açılan mazeret sınavına katılmamaları durumunda haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

12 Ocak 2022, Çarşamba 117 kez görüntülendi