Danışman Öğretim Üyelerimizin ve Öğrencilerimizin dikkatine…

2018-2019 Eğitim/Öğretim yılı Bahar yarıyılın da Doktora ve Yüksek Lisans öğrencilerinin Seminer sunumunun son tarihi 17 Mayıs 2019 Cuma günüdür. Sunulan Seminerlerin belirtilen tarihine kadar EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden Enstitümüze gönderilmesi ve  OBİS (Öğrenci Bilgi Sistemine) notunun girilmesi gerekmektedir.

14 Mart 2019, Perşembe 350 kez görüntülendi