Seminer Hk.

Danışman Öğretim Üyelerimizin ve Öğrencilerimizin dikkatine…

2018-2019 Eğitim/Öğretim yılı Bahar yarıyılın da Doktora ve Yüksek Lisans öğrencilerinin Seminer sunumunun son tarihi 17 Mayıs 2019 Cuma günüdür. Sunulan Seminerlerin belirtilen tarihine kadar EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden Enstitümüze gönderilmesi ve  OBİS (Öğrenci Bilgi Sistemine) notunun girilmesi gerekmektedir.

Hızlı Erişim

Tıp Fakültesi