Doktora Yeterlik Sınavı Hk.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Madde 47-(3) “ Doktora Yeterlik Sınavı Yılda iki kez yapılır ve sınav tarihleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir” bendine göre 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Doktora Yeterlik Sınavlarının Güz yarıyılı için 01 Kasım-28 Aralık 2018, Bahar yarıyılı için de 11 Şubat-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmasına ve tüm Anabilim Dallarına duyurulması, Enstitümüz Yönetim Kurulu tarafından 19.10.2018 tarihli ve 599 sayılı toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

Hızlı Erişim

Tıp Fakültesi