2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Yataygeçiş Hk.

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına yatay geçiş yoluyla öğrenci alınacaktır. Program kontenjanları, başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

ANABİLİM DALLARI  

YATAY GEÇİŞ KONTENJAN SAYISI

AÇIKLAMA
DOKTORA YÜKSEK LİSANS (TEZLİ)
Beden Eğitimi ve Spor 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Madde 11’de belirtilen kriterlerin sağlanması
Veteriner Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 2 2
Veteriner Patoloji 3

 BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihi 04 Şubat 2019 Pazartesi- 08 Şubat 2019 Cuma
Başvuru Adresi Sağlık Bilimleri Enstitüsü A.N.S. Kampüsü  Gazlıgöl Yolu 7. Km. 03200 AFYONKARAHİSAR
Telefon Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0272 218 14 85 – 14 88

YATAY GEÇİŞ VE PROGRAMLAR ARASI GEÇİŞ

MADDE 11 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenime başlayan tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi, enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına EABD/EASD kurulunun uygun görüşü ve EYK kararı ile kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik süresi dikkate alınarak; öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler EABD/EASD kurulunun uygun görüşü üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvuruları her yarıyılın başlangıcından iki ay öncesinden EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Öğrenci başvuruları her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen kayıt yenileme süresi içinde alınır. Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin;

 1. Aynı programda olmak koşulu ile diğer bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programda kayıtlı olması,
 2. Tezsiz yüksek lisans programı için bir yarıyılı tamamlamış, ancak ikinci yarıyılına başlamamış olması,
 3. Yüksek lisans programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak dördüncü yarıyılına başlamamış olması,
 4. Doktora/sanatta yeterlik programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak yedinci yarıyılına başlamamış olması,
 5. Herhangi bir başarısız dersinin bulunmaması,
 6. Yüksek lisans programı için öngörülen ALES puanına sahip olması,
 7. Doktora/sanatta yeterlik programı için öngörülen ALES puanı koşulunu ve yabancı dil sınavından en az 55 puan alma koşulunu taşıması,
 8. Disiplin cezası almamış olması,

gerekir.

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

MADDE 12 – (1) Noter veya kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumlan tarafından onaylanmış olmak koşulu ile aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Öğrenci belgesi,
 3. Diploma onaylı sureti,
 4. ALES (veya GRE ya da GMAT sınavı) sonuç belgesi,
 5. Doktora ve sanatta yeterlik için yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olduğunu gösteren belge,
 6. Biyometrik fotoğraf,
 7. Not döküm belgesinin (transkript) aslı ya da sureti,
 8. Not döküm belgesinde yer alan derslerin onaylı ders içerikleri,
 9. Disiplin cezası almadığına dair belge,
 10. Yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarından başvuru olması halinde denklik belgesi.

Hızlı Erişim

Tıp Fakültesi