Genel Formlar


    Genel 001     Doktora / Ortak Doktora / Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) Sınav Tarihleri Tablosu

    Genel 002     Ders Görevlendirme Formu

    Genel 003    Lisansüstü Dersleri Verecek Öğretim Üyeleri Tablosu

    Genel 004     Lisansüstü Haftalık Ders Programları Formu 

    Genel 005     Ders İçerikleri Formu

    Genel 006     Not Bildirim Formu 

    Genel 007     Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (E-Devlet sistemi üzerinden hazırlanacaktır.)

    Genel 008      Ders Telafisi Teklif Tutanağı   

    Genel 009      Ders İntibak Tablosu

    Genel 010     İlişik Kesme Formu

    Genel 011      Ortak Lisansüstü Programı Yürütme Kurulu Karar Örneği (OLÜPYK) 

    Genel 012      Kayıt Sildirme Dilekçesi

    Genel 013       Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Belgesi (Form – 1 ) 

    Genel 014       Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Belgesi (Form – 2 ) 

    Genel 015       Ders Görevlendirme Formu

 

Hızlı Erişim

Tıp Fakültesi