Genel Formlar


    Genel 001    Doktora / Ortak Doktora / Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) Sınav Tarihleri Tablosu

    Genel 002    Ders Görevlendirme Formu

    Genel 003    Lisansüstü Dersleri Verecek Öğretim Üyeleri Tablosu

    Genel 004    Lisansüstü Haftalık Ders Programları Formu 

    Genel 005    Ders İçerikleri Formu

    Genel 006    Not Bildirim Formu 

    Genel 007    Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (E-Devlet sistemi üzerinden hazırlanacaktır.)

    Genel 008    Ders Telafisi Teklif Tutanağı   

    Genel 009    Ders İntibak Tablosu

    Genel 010    İlişik Kesme Formu

    Genel 011    Ortak Lisansüstü Programı Yürütme Kurulu Karar Örneği (OLÜPYK) 

    Genel 012    Kayıt Sildirme Dilekçesi

    Genel 013    Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Belgesi (Form – 1 ) 

    Genel 014    Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Belgesi (Form – 2 ) 

    Genel 015    Ders Görevlendirme Formu

 

Hızlı Erişim

Tıp Fakültesi